REPRISE

Nedenstående ble opprinnelig skrevet for en annen blog for en tid tilbake, men da det for øyeblikket jobbes med en større sak som neppe kommer på før i morgen, er dette alt dere får foreløpig.

Ikke-eksisterende fond litt, men ikke så veldig savnet

Author: Achsel Ford, af:ordweb

AF:ordweb, finansredaksjonen: Norges Bank Investment Management (NBIM) melder i morges at Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, er blitt borte i løpet av nattens dramatiske begivenheter på aksje- og verdipapirmarkedene verden rundt.
Nøyaktig hvor fondet tok veien er foreløpig noe uklart, men letingen konsentreres i første rekke om områdene omkring Wall Street og City of London. Oljefondet hadde en anslått imaginær verdi på i overkant av 7.000 milliarder kroner da det forsvant.

NBIMs kaserne på Bankplassen, Oslo. Foto: best-of-the-bank.blogspot.no -Oljefondet? N-nei, det har vi i-i-ikke sett, sier NBIM-direktør Ormeyngel

NBIMs kaserne på Bankplassen, Oslo. –Oljefondet? N-nei, det har vi i-i-ikke sett, sier NBIM-direktør Ormeyngel.

Adm. dir. i NBIM, Slyngel Ormeyngel, sier til AF:ordweb at dette ikke er så dramatisk som det kan høres ut til. «Pensjonsfondet har, sett fra et norsk ståsted, tross alt aldri eksistert som noe annet enn en kollektivt opprettholdt illusjon,» sier Ormeyngel. «At det nå er borte, er egentlig bare et sunnhetstegn.» Ormeyngel forklarer videre at de fire prosentene av fondets årlige avkastning som før forsvinningen kunne brukes på hjemmebane, også kjent som handlingsregelen, var et tall man kom frem til i London i 2001 etter harde forhandlinger og unevnelige begivenheter på plysjkledde bakrom i City. Det var selvfølgelig aldri meningen at fondet som sådan skulle kunne komme fremtidige generasjoner vanlige nordmenn til gode under noen omstendighet, så derfor ble man enige om å lansere handlingsregelen slik at man kunne avspise folket med peanøtter i all fremtid uten å gå inn på det faktum at fondet strengt talt ikke eksisterer. Daværende sentralbanksjef Stein Strømgjerde skal ha hatt en stor utfordring med å få gjennomslag i det internasjonale finansmiljøet for kravet om at det norske folk helst må få leve i en forestilling om uendelig rikdom saltet ned til forsikring mot alt vondt i uoverskuelig fremtid, og ved fremleggelse av kravet om å få sløse bort så meget som fire prosent pr. anno på offentlige utgifter i Norge, skal minst én amerikaner med nybørstet grevling på hodet ha blitt overhørt ved enden av baren mens han standhaftig øvde seg på å uttale «sovjetstat» på svensk.

10krguld

«Ikke at vi egentlig har noe med det, men det hadde jo fra en fagøkonoms synspunkt vært både interessant og lærerikt om vi kunne finne ut hvor oljefondet som ikke eksisterer egentlig ble av,» sier Ormeyngel. «Vi har derfor avgjort at den som kan bidra med opplysninger som fører til at Statens pensjonsfond utland blir lokalisert, vil bli belønnet med finnerlønn tilsvarende fire prosent av ingenting. Såpass er det verdt, og dette er et tilbud som til fulle ivaretar vår vanlige praksis på området «tenk på et tall» innen finansøkonomien. Dette i motsetning til en annen tommelfingerregel vi ofte holder oss til i dette miljøet, og som kommer til anvendelse ved beregning av lånevilkår, nemlig den som gjerne bare benevnes som «hele verden pluss fem prosent,» avslutter en munter NBIM-direktør.

leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s