Godt ment

COMMENTS,  CLICHÉS,  COMMENTARY,  CONTROVERSY,  CONTRADICTION,  CRITICISM …  IT’S ONLY TALK.  CHEAP TALK.

 

Ikke mange har hørt om Institutt for Meningsutvikling. Enda. Men nå får alle snart splitter nye meninger. Av staten.

Author: Achsel Ford, af:ordweb

AF:ordweb tar med ujevne mellomrom en tur ut i resten av samfunnet for å sondere terrenget for de seneste endringer av betydning. Vi har i den forbindelse vært i Bergen og intervjuet direktør Carl Klatt ved det nyopprettede Institutt for Meningsutvikling (IMU). AF:ordweb oppsøker instituttet i etatens moderne nybygg på Torgal-meningen i Bergen, og blir møtt av en opplagt Klatt som byr på kaffe.

-Hva er egentlig Institutt for Meningsutvikling, Klatt?

-Det er, som navnet antyder, den nye nasjonale forskningsenheten for meningsutvikling.

-Meningsutvikling?

-Nettopp. Utgangspunktet er at det alt for lenge har vært et tilfeldighetenes spill hvilke meninger det har vært mulig å ha, hvem som har dem til enhver tid, hvor ofte og hvordan de blir brukt, og så videre. Utvikling, produksjon og distribusjon av meninger vil nå bli underlagt et helt nytt sett av reguleringer. Dette er for å kvalitetssikre norske meninger bedre, samt sørge for en riktig samfunnsøkonomisk håndtering av meningstjenester.

-Meningskvalitet sier De? Men er ikke en mening en personlig oppfatning om en sak, mer eller mindre velbegrunnet kanskje, men i hvert fall ikke noe som kan underkastes en standardisert kvalitetsvurdering?

-Vel, pressen må selvfølgelig gjerne få ha den meningen, men den er med respekt å melde temmelig utdatert og bakstreversk. Og ikke av den kvalitet som vi nå ønsker at alle våre meninger i fremtiden skal ha. Det vil snart bli mulig for norske medier å skifte ut slike dårlige meninger uten altfor store produksjonsmessige omkostninger. Det er svært viktig at vår frie presse ikke blir sittende fast i en meningsfelle.

-Men er det ikke slik at både pressen og privatpersoner antas å ha synkende troverdighet i forskjellige spørsmål dersom de skifter mening for ofte?

-Nei nei, slett ikke. Det vil i fremtiden bli lagt vekt på nettopp det å ha friske, oppdaterte meninger om dette og hint. Å skifte mening skal bli like enkelt og naturlig som å skifte undertøy. På Stortinget for eksempel, vil det fra neste periode bli innført meningsskifte på fredagene. Da skifter partiene meninger, delvis i form av interne bytteordninger, delvis vil det tilføres helt nye meninger til stortingsgruppene fra de ulike komitéer.

-Så nyordningene blir altså ikke så tydelige på akkurat denne fronten?

-Det kan De godt si.

“At det koster å ha meninger er da ikke noe nytt”

-Vi forstår. Men betyr dette at folk flest altså vil måtte venne seg til at ingen mening er ment å vare mer enn en kort periode? Og de nye meningene vil heretter bli produsert og distribuert av Institutt for Meningsutvikling?

-Åh, nei. IMU er nok bare en liten brikke i denne omleggingen. Riktignok er det IMU som vil stå for grunnforskning på området, utarbeide strategier for fremtidens meningsadministrasjon, etc. Den industrielle fremstilling av meninger vil Norsk Meningsproduksjon AS ta seg av. Og distribusjonen vil foregå over mange ulike kanaler, samordnet gjennom MeningsFlyt. Vi har planer om f.eks. å innføre gratis eller sterkt subsidierte skolemeninger i grunnskolen. Studenter kan laste ned meningsstartpakke fra nettstedet din.mening.no. Det vil bli iverksatt multilaterale samarbeidsavtaler mellom universiteter i mange land, såkalte meningsutvekslinger. Husstander med fast abonnement vil få besøk hvert halvår av en tekniker fra Meningsverket, som vil utføre en autorisert meningsmåling for å beregne forbruket. Mange vanlige meninger vil bli å få kjøpt i de store kjedebutikkene, såkalt Mening i Butikk.

-Kjøpe?! De mener da ikke at meninger, på toppen av dette – unskyld uttrykket – sinnsyke våset, skal måtte kjøpes for penger? Strider ikke det mot noen av de grunnleggende prinsipper vår sivilisasjon er tuftet på? Og mot virkeligheten, for den saks skyld?

-Kjære Dem! At det koster å ha meninger, eller at man kan kjøpe andres, er da ikke noe nytt. Slik har det vært siden tidenes morgen. Når det gjelder de privatøkonomiske implikasjonene av omleggingen, vil instituttet utarbeide forslag til ordninger for kompensasjon og skatteregelendringer, slik at alle skal ha en mulighet til alltid å ha en ordentlig mening, uavhengig av sosial og økonomisk status. Til dem som etter å ha forsøkt å gjøre seg opp en daglig mening på andre tilgjengelige måter stadig trenger hjelp til å mene, skal NAV kunne bidra til å skaffe et nødvendig daglig meningsminimum. Innbyttesentraler for brukte meninger vil også bli etablert. Ingen skal behøve å gå meningsløs i Norge i det 21. århundre. Behovet for offentlig støtte til etablissementer av typen «Meningsløses Kafé» vil derfor bortfalle, slik at dette vil gå opp i opp. Det er i hvert fall meningen.

“Livet med meningen”

-Dette virker jo mest som en grotesk parodi på samfunnet vårt, og det er knapt til å tro at De skulle mene det alvorlig.

-Det er Deres mening akkurat nå, ja. Men i morgen mener De for eksempel kanskje det stikk motsatte. Det er jo det som er så genialt med det nye systemet! Har jeg forresten nevnt at det vil bli lansert Familie & Venner-abonnement på meninger? Da vil man kunne dele med både tre- og firemeninger.

-Ærlig talt. På vegne av AF:ordwebs sannsynligvis hoderystende lesere, må vi få si at vi synes dette høres ut som rent vissvass som aldri kan komme til å bli noen suksess. Vi kommer til å drukne i tilfeldige meninger som ikke engang har noen midlertidig verdi. Og hva med språket vårt? Hos AF:ordweb står vi for en konserverende grunnholdning til vårt morsmål, og det synes som om en utvanning av enkelte ords semantiske innhold vil bli en uunngåelig følge av dette?

-Så så, ikke hiss Dem opp. De kommer snart til å ha en annen mening. Og dessuten er det da tross alt ikke så vanskelig å få til de nødvendige språklige justeringer. Det er bare noen gamle, forslitte uttrykk som trenger en liten vri for fortsatt å være gyldige. For eksempel vil man ikke lenger tale om «meningen med livet», men snarere om «meningen og livet». Eller «livet med meningen». Slike ting. Ingen grunn til bekymring, altså. Dessuten er det, som AF:ordwebs lesere sikkert er klar over, sterke krefter i vårt land som arbeider for framveksten av «det meningsløse samfunn». Det er en av IMUs viktigste oppgaver å motvirke denne tendensen.

-De ser ingen betenkeligheter ved disse tiltakene?

-La meg være helt ærlig med Dem og leserne. Det har forekommet en håndfull tilfeller der test-menere har blitt fysisk syke av ekstremt hyppige meningsskift, men dette er svært lite sannsynlig for vanlige meningsforbrukere. Ikke mer sannsynlig enn ved inntak av for mye tran eller fjelluft, egentlig. Man bør altså ikke fullstendig overdrive sitt inntak av – og uttrykk for – meninger. Samlet sett mener man uansett at det vil gi en betydelig helsegevinst.

-Fysisk syk, Klatt? Hva slags sykdom?

-Hjernehinnebetennelse. Eller meningit, om De vil.

-Dette høres da skrekkelig ut! Fremtiden blir jo fullstendig uforutsigbar, og sannsynligvis enda verre enn noen hittil har ment!

-Ja, det skulle jeg mene.

-Unnskyld?

-Litt flaut for meg som instituttets direktør å innrømme det, men jeg har faktisk glemt hvor jeg har gjort av akkurat den meningen. Det var egentlig den jeg skulle mene. Ellers ville vi to faktisk ha vært enige om det meste, i hvertfall i dag. Så jeg tok den første og beste jeg fant på kontoret mitt. Det var aldri min mening å gi uttrykk for noe av dette, den tilhører egentlig konsulentbyrået vi bruker; Ny Mening. Og gudene skal mene at disse greiene koster skjorta. Men, vi må derfor gå ut fra at det er en state-of-the-art kvalitetsmening, og jeg har bare den å by på i dag uansett.

-Ha en fin ettermiddag, Klatt. Farvel, Klatt.

————

AF:ordweb tumler fortørnet ut på fortauet.

Etter intervjuet merker herværende reporter at det er veldig vanskelig å vite hva man skal mene om slikt, så kanskje er det faktisk behov for det nye instituttet likevel?

MORE ELEPHANT TALK

One thought on “Godt ment

leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s